W związku z telefonami mieszkańców m.in. ze Zgłobic, Koszyc Wielkich, Woli Rzędzińskiej i  Łękawki w sprawie osób, które odwiedzają poszczególne domostwa i proszą o fundusze na dzieci niepełnosprawne, jednocześnie zapewniając, iż są z Urzędu Gminy Tarnów, wójt gminy Tarnów informuje, iż Urząd nie prowadzi żadnej takiej akcji. Osoby te podszywają się więc pod Urząd.

Sprawą zajmuje się już Straż Gminna, która patroluje rejon. Zaistniała sytuacja została także zgłoszona na Policję. Ponadto Komendant Straży Gminnej Arkadiusz Łucarz prosi mieszkańców o niezwłoczne zawiadomienie o podobnych sytuacjach Straży Gminnej pod nr tel. 14 688 01 44 lub bezpośrednio o kontakt pod nr tel. 112.