Są one prowadzone w związku z przygotowanym przez Zarząd Województwa Małopolskiego projektem zmian w tej sprawie. Został on przygotowany w związku z licznymi głosami samorządów gminnych oraz mieszkańców, którzy zwracali się z prośbami dotyczącymi przedłużenia terminów wynikających z tzw. uchwały antysmogowej dla Małopolski.

 

Z treścią projektu zmienionej uchwały wraz z uzasadnieniem można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego pod adresem:

https://bip.malopolska.pl/umwm,a,2144611,ogloszenie-o-przystapieniu-do-konsultacji-spolecznych-projektu-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-malopolsk.html

 

Proponowane do wprowadzenia zmiany uchwały antysmogowej dla Małopolski to:

  • Wszystkie stare kotły powinny zostać wymienione do końca 2023 r.
  • Od 1 stycznia 2024 roku nie można użytkować bezklasowych kotłów na węgiel i drewno. Należy je wymienić na m.in. kocioł gazowy, przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, pompę ciepła, kocioł olejowy lub kocioł na paliwo stałe spełniający wymogi ekoprojektu.
  • Od 1 stycznia 2024 roku dopuszczone będzie używanie tylko kominków spełniających wymagania ekoprojektu lub kominków, których sprawność cieplna wynosi co najmniej 80%. Dane dotyczące sprawności cieplnej powinna zawierać dokumentacja techniczna lub instrukcja kominka.

 

Konsultacje są prowadzone do 23 sierpnia 2022 roku. Formularz zgłaszania uwag i opinii znajduje się pod adresem:

https://powietrze.malopolska.pl/konsultacje/

 

Mieszkańcy gminy Tarnów mogą zgłaszać swoje opinie i uwagi na dedykowanym formularzu.