Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Tarnów pracuje nad wydaniem publikacji dr Agnieszki Przewłoki pt. „Zniknąć, żeby nie zdradzić. Tadeusz Podolski (1919-1954). Strategia przetrwania w ostatnich latach życia”. Książka ta jest pierwszym pełnym opracowaniem biografii Tadeusza Podolskiego, żołnierza Armii Krajowej. Autorka koncentruje się na krótkim, ale ważnym, dramatycznym okresie jego życia zamykającym się cezurą lat 1950-1954. Wtedy to Tadeusz Podolski ukrywał się z obawy przed prześladowaniem za nieujawnienie faktu swojej działalności w AK przed lokalnymi strukturami UB. Książka zawiera także wiele istotnych szczegółów z jego życia rodzinnego, zawodowego oraz traktuje o służbie w Armii Krajowej. Znaczny wątek poświęcony jest kwestii rozpracowania operacyjnego Tadeusza Podolskiego oraz jego towarzyszy – Aleksandra Furmańskiego i Franciszka Kuty – przez organy Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego.

Ważne jest to, iż publikacja powstała zarówno na podstawie materiałów pochodzących z archiwów Oddziałów Instytutu Pamięci Narodowej, jak również wspomnień i relacji.

Przypomnijmy, iż dr Agnieszka Przewłoka jest także m.in. autorką wydanej w 2018 r. przez Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Tarnów publikacji poświęconej Żołnierzowi Niezłomnemu – „Aleksander Furmański (1904-1975) „Grom”, „Powała” – patriota, żołnierz i obywatel”.

Publikację dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. {Play}