Składam serdeczne podziękowania wszystkim, którzy włączyli się w organizację Dożynek Gminy Tarnów. Szczególne słowa uznania kieruję do sołectw i ich reprezentacji, gdyż to dzięki Państwa pracy oraz zaangażowaniu gmina Tarnów mogła zaprezentować się jako gmina prężnie działająca, nowoczesna, ale szanująca tradycję i to, co dla niej najcenniejsze – spuściznę przodków.

Dziękuję sołtysom, radnym, radom sołeckim, Kołom Gospodyń Wiejskich, Klubom Seniorom, księżom, dyrektorom szkół i przedszkoli oraz całej lokalnej społeczności, która w jakikolwiek sposób brała udział w przygotowaniach. Piętnaście sołectw, piętnaście przepięknych stoisk tematycznie udekorowanych, ze stołami przepełnionymi własnoręcznie pieczonymi ciastami, przygotowywanymi potrawami, przekąskami – w trosce o najmniejszy szczegół to zasługa miejscowych społeczności, które potrafiły się zjednoczyć, by wspólnie zdziałać coś, co jest naszą dumą – dumą gminy Tarnów.

Dziękuję grupom wieńcowym za wielomiesięczny trud włożony w przygotowanie wieńców dożynkowych – symbolu tradycji i wdzięczności za tegoroczne plony. Dziękuję za przekazywanie tej pięknej tradycji kolejnym pokoleniom.

Dziękuję służbom porządkowym, jednostkom gminnych Ochotniczy Straży Pożarnych za organizację ruchu, parkingów i dbanie o nasze wspólne bezpieczeństwo w czasie całego wydarzenia.

Dziękuję pracownikom Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Tarnów oraz Urzędu Gminy Tarnów zarówno za opracowanie programu wydarzenia, jak i  promocję i realizację całego przedsięwzięcia.

Dziękuję całej społeczności gminy Tarnów za to, że potrafimy się zjednoczyć, razem pracować i razem świętować.

Z wyrazami wdzięczności {Play}

Wójt Gminy Tarnów
Grzegorz Kozioł