Wójt Gminy Tarnów, Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Tarnów oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Tarnów składają serdeczne podziękowania dla wszystkich Sponsorów oraz Partnerów – przedsiębiorstw, firm, instytucji oraz osób prywatnych za wkład finansowy, rzeczowy i promocyjny, a także zaangażowanie w przygotowanie największego wydarzenia kulturalnego w regionie tarnowskim – Dożynek Gminy Tarnów, które odbyły się 20 sierpnia 2022 roku w Zbylitowskiej Górze.