Wola Rzędzińska I w tym roku została okrzyknięta zaszczytnym tytułem jednej z najpiękniejszych w Małopolsce, a to dzięki pomyślnemu przejściu dwóch etapów konkursu „Małopolska Wieś 2022” organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

Uroczyste wręczenie dyplomów laureatom konkursu odbyło się w piątek, 26 sierpnia, w Miasteczku Galicyjskim w Nowym Sączu. Sołectwo reprezentował sołtys Mieczysław Nytko oraz Wiesława Mitera, przewodnicząca Rady Gminy Tarnów, mieszkanka Woli Rzędzińskiej.

Przedstawiciele nagrodzonej miejscowości gminy Tarnów odbierali pamiątkowy dyplom z rąk Marszałka Witolda Kozłowskiego oraz Wicemarszałka Łukasza Smółki.
Dzięki otrzymanemu wyróżnieniu sołectwo zostało nagrodzone kwotą 10 000,00 zł. Środki te zostały przeznaczone na remont chodnika naprzeciwko centrum wsi w Woli Rzędzińskiej I.

Przypomnijmy, iż to już trzecie wyróżnienie w Konkursie Małopolska Wieś dla gminy Tarnów. W 2019 r. Zawada otrzymała tytuł Najpiękniejszej, w 2021 r. zaś Koszyce Wielkie znalazły się w gronie wyróżnionych.

Wola Rzędzińska I wyróżniona w Konkursie Najpiękniejsza Małopolska Wieś!

Wola Rzędzińska I oficjalnie została zaliczona do grona najpiękniejszych sołectw w Małopolsce. Po zgłoszeniu sołectwa do organizowanego przez Województwo Małopolskie Konkursu pn. „Małopolska Wieś 2022” i pomyślnym przejściu etapu pierwszego, przedstawicielki sołectwa – Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Woli Rzędzińskiej, w tym przewodnicząca rady Gminy Tarnów Wiesława Mitera, zaprezentowały wieś przed komisją w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Otrzymane wyróżnienie to nie tylko prestiż dla miejscowości, uznanie pracy samorządu, jak i wszystkich działających w sołectwie grup społecznych, lecz także docenienie jej dziedzictwa kulturowego i historii.

Wola Rzędzińska I to miejscowość, która łączy nowoczesność z historią, prężnie się rozwija, ale pamięta o tradycji przekazywanej z pokolenia na pokolenie. Tak też została zaprezentowana. Z jednej strony komisja na wyświetlanej prezentacji multimedialnej mogła zobaczyć projekcję zdjęć promujących sołectwo, z drugiej usłyszeć o walorach miejscowości od pań z Koła Gospodyń Wiejskich, które od ponad 100 lat działa w Woli Rzędzińskiej, pielęgnuje zwyczaje i kuchnię przodków. Po pełnej ocenie przyznano miejscowości zaszczytne wyróżnienie, tym samym zaliczając ją do najpiękniejszych małopolskich wsi.

Obecnie Wolę Rzędzińską I zamieszkuje blisko 4000 mieszkańców. Pierwsze wzmianki o miejscowości pochodzą z 1577 roku. Wieś lokowali Tarnowscy, a nazwę „Rzędzińska” zawdzięcza pobliskiej wsi Rzędzin – obecnie dzielnicy Tarnowa.

Jest to miejscowość prężnie się rozwijająca, gdzie działa wiele grup społecznych, m.in. Koło Gospodyń Wiejskich z ponad 100-letnią tradycją, Klub Seniora, Parafialna Orkiestra Dęta, Ludowy Klub Sportowy „Wolania”.

Centrum miejscowości jest nie tylko wizytówką, miejscem spotkań, lecz także to właśnie wokół niego skoncentrowane są najważniejsze obiekty życia kulturalnego i duchownego – zabytkowy neogotycki kościół, rozbudowywana szkoła podstawowa, nowoczesne przedszkole, zabytkowy, choć w pełni zmodernizowany Dom Kultury, niedawno powiększona i unowocześniona biblioteka czy cmentarz parafialny i cmentarz wojenny z okresu I wojny światowej.

Miejscowość mieni się kwiatami, zwłaszcza przyjaznymi środowisku roślinami miododajnymi. Co roku dosadzane są nowe rośliny, tworzone pasy zieleni, które nie tylko upiększają sołectwo, lecz także korzystnie wpływają na przyrodę.

Wola Rzędzińska I to historia. Na terenie centrum wsi stoi pomnik poświęcony pamięci poległych w walce o wolność w latach 1914-1921, 1939-1945 oraz żołnierzy Armii Krajowej. To tu co roku przy okazji obchodów Święta Narodowego 3 Maja wyrusza biało-czerwony rajd rowerowy Szlakiem Bohaterów Armii AK. To także ulicami Woli Rzędzińskiej idzie największa defilada grup rekonstrukcji historycznej w regionie, by w ten sposób uczcić kolejną rocznicę Bitwy Warszawskiej 1920. To na terenie tego sołectwa odbywa się piknik wojskowo-historyczny - pokazy polskiej husarii, Lisowczyków, strzelców konnych, piechoty, pokazy broni, wyposażenia wojskowego, pokazy pojazdów wojskowych, wystawy militariów.

Wola Rzędzińska I to nowoczesność. Tworzone są nowe inwestycje, modernizacje czy przebudowy. Jedną z najważniejszych jest m.in. przebudowa i rozbudowa szkoły podstawowej o halę sportową i segment dydaktyczny. Ostatnie lata to również pełna modernizacja Domu Kultury, który od 1922 r. organizował życie społeczno-kulturalne miejscowości. Nowoczesność widoczna jest także w rozbudowanym kompleksie sportowo-rekreacyjnym - boisko z bezpieczną nawierzchnią poliuretanową, dobrze wyposażony plac zabaw, siłownia plenerowa z bieżnią. Wizytówką miejscowości stał się nowoczesny stadion sportowy, na którym odbywają się rozgrywki piłkarskie na wysokich szczeblach ligowych, nawet treningi ekstraklasy. Jednak tradycje sportowe miejscowości sięgają już 1948 r., kiedy to założono Ludowy Klub Sportowy „Wolania”.

Wola Rzędzińska I to przedsiębiorcy. Na terenie sołectwa działa wiele firm, mniejszych i większych biznesów, które z powodzeniem zasilają zarówno polski rynek, jak i zagraniczny. Warto tu choćby wspomnieć o największej w Polsce, jednej z czołowych w Europie, wytwórni ceramiki budowlanej – Leier Polska S.A. czy firmie Polmark produkującej osprzęt elektryczny.

Przypomnijmy, iż to już trzecie wyróżnienie w Konkursie Małopolska Wieś dla gminy Tarnów. W 2019 r. Zawada została okrzyknięta mianem Najpiękniejszej, w 2021 zaś Koszyce Wielkie otrzymały zaszczytne wyróżnienie. {Play}