Informujemy, iż od września zostaje przywrócony dyżur specjalisty Nadleśnictwa Gromnik do spraw Lasów Państwowych. W Urzędzie Gminy Tarnów mieszkańcy mogą skorzystać z porad pracownika Nadleśnictwa lub załatwić sprawy związane z lasami prywatnymi w każdy drugi piątek miesiąca, w godz. 8.00-10.00. Specjalista, Zbigniew Chmura, w wyznaczonych terminach będzie dyżurował w p. 107, w referacie Geodezji i Obrotu Nieruchomościami, lub pod nr tel. 660 720 246. {Play}