W piątek, 2 września, 113 Batalion Lekkiej Piechoty oficjalnie rozpoczął działalność. W tej historycznej dla Tarnowa uroczystości, kiedy to wojsko po 30 latach wróciło do miasta, uczestniczył także wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł.

Dowódcą 113 Batalionu Lekkiej Piechoty w Tarnowie, wchodzącego w skład 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej, został ppłk Piotr Wójcik. Obecnie Batalion liczy 105 terytorialsów i ok. 20 żołnierzy zawodowych, natomiast docelowo mają powstać 3 kompanie lekkiej piechoty, które tworzyć będzie 500 żołnierzy i ok. 40 żołnierzy zawodowych. Wojsko stacjonować będzie w budynkach przy ul. Kochanowskiego, obecnie jeszcze trwa tam remont.

Co ważne, 113 Batalion Lekkiej Piechoty swoim zasięgiem obejmować będzie m.in. teren gminy Tarnów, co oznacza, że także w gminnych miejscowościach mogą być prowadzone ćwiczenia i szkolenia żołnierzy.

- Bardzo się cieszę, że wojsko wróciło do Tarnowa, tym bardziej że w czasach pokoju współpracować będzie także w gminą Tarnów. O tym, jak pomocni są żołnierze, świadczą choćby czasy pandemii czy klęsk żywiołowych, kiedy to zgodnie z wojskowym hasłem „zawsze gotowi, zawsze blisko” działają na rzecz mieszkańców – mówi wójt Grzegorz Kozioł. {Play}