Rozpoczęła się 6. edycja Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Każdy Małopolanin, w dniach 1-30 września 2022 r., może zgłosić własne propozycje zadań, które następnie zostaną poddane głosowaniu mieszkańców. Te, które będą się cieszyć największym zainteresowaniem, zostaną przekazane do realizacji.

Jak podaje Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, po raz pierwszy można składać propozycje zadań o zasięgu ogólnowojewódzkim, o wartości do 1 mln zł.
Zadaniem Budżetu Obywatelskiego jest wspieranie aktywności oraz zaangażowania poszczególnych mieszkańców, realizowanie kreatywnych pomysłów i bezpośrednie odpowiadanie na potrzeby mieszkańców.

Zachęcamy do składania propozycji dotyczących zwłaszcza naszej małej ojczyzny – gminy Tarnów, miejsca, w którym na co dzień mieszkamy, pracujemy czy się uczymy. Inicjatywę kierujemy także do przedstawicieli lokalnych środowisk – sołtysów, kół gospodyń wiejskich, jednostek OSP, organizacji pozarządowych, szkół i placówek oświatowych, środowisk sportowych i kulturalnych, a także do każdego, kto chce mieć realny wpływ na funkcjonowanie i wygląd zarówno gminy Tarnów, jak i województwa małopolskiego.

Przypominamy, iż dzięki głosom mieszkańców w ostatnich latach w ramach Budżetu Obywatelskiego udało się m.in. zrealizować takie projekty jak: „Poznaj swój kraj poprzez podróże z gminą Tarnów”, „Gmina Tarnów w formie”, „Nasadzenie krzewów w pasie drogi nr 977 i urządzenie skarpy w miejscowości Poręba Radlna”. {Play}