W kolejnej miejscowości gminy Tarnów powstało oświetlenie drogowe. Mowa o Porębie Radlnej i drodze tzw. „Na Granicach” łączącej Porębę Radlną, Zawadę i Łękawicę. Zakres robót objął teren o długości ok. 500 m. Na tym odcinku zamontowano 9 słupów z oprawami ledowymi. Łączny koszt inwestycji to 85 tys. zł, z czego gmina Tarnów ponosi 50% kosztów, gdyż zadanie jest współfinansowane także przez gminę Skrzyszów ze względu na pogranicze dwóch gmin.

- Inwestycja ta była bardzo potrzebna. Dlatego bardzo się cieszę z tego oświetlenia, gdyż ono z pewnością poprawi nie tylko bezpieczeństwo, ale także komfort życia mieszkańców, zwłaszcza dzieci wracających z zajęć wieczorową porą – mówi sołtys miejscowości, Wojciech Hońdo.

Należy zaznaczyć, iż na zadanie – zarówno projekt, jak i budowę oświetlenia – wydatkowano środki także z funduszu sołeckiego w łącznej kwocie ok. 26 tys. zł. {Play}