W sali narad urzędu gminy Tarnów odbyło się spotkanie Prezesów Klubów Seniora. Uczestniczyli  w nim poseł na Sejm RP Anna Pieczarka, wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł oraz zastępca dyrektora  Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Tarnów Ewa Kubisztal.

Podczas spotkania omówiono najważniejsze kwestie związane z bieżącą działalnością Klubów Seniora na terenie gminy Tarnów. Poruszono kwestię polityki senioralnej, w tym planowane uaktualnianie list osób należących do poszczególnych Klubów. Podsumowano ostatnie wyjazdy senioralne oraz omówiono program nadchodzącego Dnia Seniora, podczas którego planowany jest także panel z udziałem Prezesów Klubu Seniora. Ustalono, iż kolejne spotkanie odbędzie się w grudniu, związane będzie już z planowaniem działalności na kolejny rok. {Play}