Informujemy, iż PGNiG Gazoprojekt S.A. opracowuje dokumentację projektową dla inwestycji pn. „Przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN400 relacji Sędziszów-Tarnów Mościce wraz z odgałęzieniami na terenie miasta Tarnowa”.

Projekt rozbudowy gazociągu – w ramach specustawy gazowej – obejmie także gminę Tarnów, miejscowość Wola Rzędzińska. Celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków technicznych przesyłania gazu poprzez zastąpienie istniejącego wyeksploatowanego gazociągu DN 400, wybudowanego w latach 70 XX w., nowym gazociągiem oraz zwiększenie stopnia bezpieczeństwa i ciągłości dostarczania gazu do odbiorców. Etap ten obejmie przede wszystkim przedsiębiorstwa i instytucje publiczne.

Jak informuje PGNiG do poszczególnych mieszkańców wysyłane są decyzje lokalizacyjne. Wszelkich informacji na ten temat udziela wyłącznie inwestor w sprawie szczegółów można się kontaktować pod nr tel. 783 550 167. {Play}