Przegląd dorobku gminnych przedszkoli odbył się w Szkole Podstawowej w Zgłobicach. Towarzyszyło mu bardzo duże zainteresowanie – w festiwalu wzięło udział aż 11 grup. Organizatorami Festiwalu była Publiczna Szkoła Podstawowa w Zgłobicach z dyrektor Barbarą Międzybrodzką-Parcianko oraz Centrum Kultury i Bibliotek.

Jury oceniało prezentacje maluchów w jedenastu kategoriach tak, aby reprezentanci wszystkich występujących placówek zostali nagrodzeni.

W kategorii Największe zaangażowanie wykonawców zwyciężyło Niepubliczne Przedszkole w Tarnowcu, w kategorii Najlepsze wyczucie rytmu i tempa utworu – Niepubliczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi „Kraina Marzeń” w Zgłobicach, Najciekawszy układ choreograficzny – Publiczne Przedszkole w Woli Rzędzińskiej, Najlepsza Inscenizacja sceniczna – Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia NSJ Sacre Coeur Tarnów – Zbylitowska Góra, Najpiękniejszy taniec – Niepubliczny Zespół Szkolno – Przedszkolny w Jodłówce-Wałkach, Najpiękniejsza wiązanka wokalno – instrumentalna – Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP. p. w. św. Józefa – Wola Rzędzińska, Najpiękniej zaśpiewana piosenka – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łękawce, Najlepsze połączenie wartości patriotycznych i ludowych – Niepubliczne Przedszkole w Białej, Największe wrażenie sceniczne (stroje) – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Koszycach Wielkich, Najlepsze pielęgnowanie dziedzictwa kulturowego naszego kraju – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Porębie Radlnej oraz w kategorii Najlepszy występ bez tremy i z uśmiechem – Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zawadzie.

Wydarzenie w Zgłobicach to jednak nie tylko przegląd artystyczny. Festiwalowi towarzyszyły dmuchane zamki, malowanie buziek, był pokaz miejscowych strażaków ochotników oraz loteria „Ciasteczkowa”. Wystąpiły także uczennice klasy ósmej - Milena Szczupak i Alicja Musiał.

- Po dwuletniej przerwie związanej z pandemią wracamy do tradycji zgłobickich przeglądów i wspólnej, rodzinnej zabawy, od razu z sukcesem frekwencyjnym – mówił zastępca wójta, Sławomir Wojtasik. {Play}