W związku z sytuacją na rynku paliw 20 września br. weszła w życie Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła. Ustawa wprowadza jednorazowe dodatki dla gospodarstw domowych, które ogrzewają się przy pomocy kotłów lub pieców na biomasę, LPG lub olej opałowy, przy czym dla otrzymania dodatku źródła te muszą być wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Dodatek wynosi:
•    3 tys. zł w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na pellet drzewny lub inny rodzaj biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego.
•    W przypadku głównego źródła ciepła na drewno kawałkowe dodatek wynosi 1 tys. zł,
•    dla ogrzewania na LPG wynosi 500 zł,
•    na olej opałowy – 2 tys. zł.

Wnioski o dodatek należy składać do  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie (ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów) elektronicznie przez ePUAP lub osobiście (piwnice Urzędu Gminy Tarnów – tam gdzie dodatek węglowy i osłonowy), pracownicy będą weryfikować ich zgodność z wpisem do CEEB.

Nowe przepisy zakładają ponadto, że dodatek energetyczny w tym dodatek węglowy będzie wypłacany na jeden adres zamieszkania.

Wnioski będą przyjmowane, podobnie jak przy dodatku węglowym, do 30 listopada br. {Play}

Formularz wniosku