Klub Seniora w Koszycach Małych 3 października obchodził swój jubileusz. Dziesiąta rocznica powstania świętowana była w Centrum Kultury i Sportu w Koszycach Małych przy udziale zaproszonych gości, w tym poseł na Sejm RP Anny Pieczarki, wójta gminy Tarnów Grzegorza Kozioła, przewodniczącej Rady Gminy Tarnów Wiesławy Mitery, zastępcy dyrektora Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Tarnów Ewy Kubisztal, radnego i sołtysa Zbigniewa Gniewka,  księdza proboszcza Bogusława Pociaska wraz z katechetą, dyrektor Jadwigi Siembab, przedstawicieli OSP Koszyce Małe, koordynatora ds. seniorów Eugeniusza Wojtarowicza i poprzedniej koordynator – Marii Ostrowskiej wraz z prezesami zaprzyjaźnionych Klubów Seniora. We wspólne świętowanie, w rodzinnej i ciepłej atmosferze, włączyli się więc przedstawiciele całej koszyckiej społeczności.

Były słowa gratulacji i uznania, podziękowań za piękną, dziesięcioletnią współpracę. Natomiast o początkach Klubu, o tym, jak się on przez lata rozwijał, w jakich inicjatywach uczestniczył, opowiadała Prezes Elżbieta Ślęzak. Nie zabrakło wspomnień związanych z wyjazdami, pielgrzymkami, okolicznościowymi spotkaniami, które nie tylko integrowały, edukowały, lecz przede wszystkim zacieśniały więzy przyjaźni między członkami Klubu. Niespodziankę słowno-muzyczną przygotowali zaś uczniowie miejscowej szkoły – wnuki członków Klubu, co wywołało niejedne łzy wzruszenia.

Był okolicznościowy tort od Centrum Kultury i Bibliotek, długie rozmowy i mnóstwo wspomnień. {Play}