Lokalizacja punktów wydawania preparatu stabilnego jodu na terenie Gminy Tarnów, który będzie wydawany tylko w przypadku zaistnienia skażenia radiacyjnego

•    Centermed Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej  – Ośrodek Zdrowia w Zgłobicach , 33-113 Zgłobice, ul. Zgłobicka 9
•    Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDICUM Petlic Lekarska Spółka Partnerska – Ośrodek Zdrowia w Woli Rzędzińskiej, 33-150 Wola Rzędzińska 184A,
•    Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDICUM Petlic Lekarska Spółka Partnerska – Ośrodek Zdrowia w Nowodworzu, Nowodworze 70, 33-112 Tarnowiec
•    Emka Med. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Ośrodek Zdrowia w Koszycach Małych, Koszyce Małe, ul. Główna 29, 33-111 Koszyce Wielkie {Play}