Dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym wykonane zostały kolejne drogi dojazdowe do pól. Inwestycje wykonano w trzech miejscowościach, łącznie 6 dróg. W Jodłówce-Wałkach – na drogach zlokalizowanych na dz. nr 770 - tzw. „Obok cmentarza”, na dz. nr 95 - tzw. „Banuchówka”, na dz. nr 271/1 - tzw. „Przy pętli”, na dz. nr 1143/2 - tzw. „Bocznik”, w Porębie Radlnej na drodze zlokalizowanej na dz. nr 191- tzw. „Na Granicach” i w Radlnej na drodze zlokalizowanej na dz. nr 152 – tzw. za KMK.

Koszt inwestycji to łącznie 300 tys. zł. Należy jednak zaznaczyć, iż na wykonanie dróg dojazdowych pozyskano środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości ponad 130 tys. zł. {Play}