Mieszkańcy Zbylitowskiej Góry, zwłaszcza dzieci i młodzież, mogą już cieszyć się nowym placem sportowo-rekreacyjnym, który oficjalnie służy już lokalnej społeczności.

Plac znajduje się przy szkole podstawowej, w centrum miejscowości. Wyposażony został zarówno w urządzenia sprawnościowe, jak i w siłownię plenerową składającą się aż z 9 urządzeń. Dla miłośników wszelkiego rodzaju gier planszowych zamontowano stolik do gry w szachy oraz wiatę do gier stołowych wraz z dwoma ławostołami. W ramach inwestycji wykonano także bezpieczną powierzchnię poliuretanową, nawierzchnię z kostki betonowej, odnowiono ogrodzenie i uzupełniono nawierzchnię trawiastą. Koszt przedsięwzięcia do ponad 300 tys. zł, z czego 50% kosztów udało się pokryć z przyznanej dotacji z projektu pn. „Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa – MIRS”. Dofinansowanie objęło zadanie pn. „Budowa placu sportowo-rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Zbylitowskiej Górze i wyniosło ponad 150 tys. zł. {Play}