Gmina Tarnów otrzymała środki w kwocie 100 tys. zł na sfinansowanie w 100% przedsięwzięcia grantowego pod nazwą „Dostępny Urząd Gminy Tarnów”. Dotacja pozyskana została z projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020. Przedsięwzięcie obejmie zakup i montaż platformy schodowej, wykonanie nawierzchni ścieżki dojścia do drzwi wejściowych do budynku, zakup kompletu tabliczek informacyjnych (drogowskazów), zakup i montaż dzwonka na zewnątrz budynku, doposażenie istniejącego sanitariatu dla niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Tarnów.

Realizacja inwestycji ma na celu poprawę poziomu dostępności architektonicznej oraz informacyjno-komunikacyjnej w budynku Urzędu Gminy Tarnów dla wszystkich użytkowników, w tym osób niepełnosprawnych, seniorów, dzieci i ich opiekunów. W ramach przedsięwzięcia grantowego wystąpi poprawa dostępności dla osób z ograniczeniami w poruszaniu się, z problemami słuchu i wzroku. Zadanie zostanie zrealizowane do połowy 2023 r. {Play}