Od 21 września w życie weszło rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych, w tym przede wszystkim ścieżek rowerowych i ruchu pieszego.

W nowych przepisach pojawiły się tzw. sugerowane przejścia dla pieszych, które pozwalają na przekroczenie jezdni nawet tam, gdzie nie ma „zebry” i znaku o niej informującego. Na przejściu sugerowanym nie stosuje się żadnych znaków drogowych, pieszy nie ma pierwszeństwa przed pojazdami w odróżnieniu do przejścia dla pieszych, gdzie takie pierwszeństwo mu przysługuje.

Wprowadzone zasady związane są także m.in. z przekraczaniem dróg rowerowych. Zgodnie z nowymi przepisami, piesi nie mogą tak swobodnie, jak do tej pory poruszać się po ścieżkach rowerowych, spacerować po nich czy przechodzić w dowolnym miejscu. Ścieżka rowerowa jest teraz dla pieszego tym samym co jezdnia. Nie można przekraczać jej w dowolnym punkcie, ale po oznakowanym przejściu lub wyjątkowo w miejscach wymienianych przez Prawo o ruchu drogowym. Jednym z tych miejsc jest opisane wyżej „przejście sugerowane”, czyli takie, które technicznie przystosowane jest do przekraczania ścieżki (obniżony krawężnik), ale nie jest specjalnie oznakowane. Na takim nieoznakowanym „umownym” przejściu pieszy nie będzie miał pierwszeństwa. Powinien pokonać je najkrótszą drogą, prostopadle do osi jezdni lub drogi dla rowerów, ustępując pierwszeństwa pojazdom znajdującym się na drodze.

Warto zaznaczyć, że miejsce przekraczania drogi dla rowerów wyznaczone tylko za pomocą znaku poziomego P-10 (zebra) nie stanowi ani przejścia dla pieszych (konieczne jest umieszczenie znaku pionowego D-6), ani przejścia sugerowanego.

Ponadto dopuszczenie poruszania się hulajnóg elektrycznych i urządzeń transportu osobistego po drodze dla pieszych odnosi się tylko do drogi dla pieszych, a nie do poszczególnych jej części (np. chodnika). Kierujący tymi pojazdami może, w przypadkach określonych w Prawie o ruchu drogowym, korzystać z całej szerokości drogi dla pieszych, podobnie jak ze ścieżek rowerowych.

Zgodnie z art. 14 o ruchu drogowym zakazuje się m.in.: wchodzenia na jezdnię lub drogę dla rowerów bezpośrednio przed jadący pojazd, przechodzenia przez jezdnię lub drogę dla rowerów w miejscu ograniczonej widoczności drogi, przebiegania przez jezdnię lub drogę dla rowerów, korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię lub drogę dla rowerów, zwalniania kroku lub zatrzymywania się bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez jezdnię, drogę dla rowerów lub torowisko.

Pamiętajmy jednak, że żadne przepisy nie zwalniają nas z zachowania szczególnej ostrożności i dbania o bezpieczeństwo własne i pozostałych użytkowników dróg. {Play}