Zakończył się remont konserwatorski cmentarza wojennego nr 196 z okresu I wojny światowej w Koszycach Małych. Prace konserwatorskie objęły m.in. remont pomnika centralnego, muru ogrodzeniowego, furtki wejściowej i przęseł ogrodzenia. Przeprowadzono także pielęgnację zieleni. Warto zaznaczyć, iż inwestycja w znacznym stopniu została sfinansowana z dotacji pozyskanych z różnych źródeł. Kwota dofinansowania wyniosła łącznie ponad 130 tys. zł, przy całkowitym koszcie zadania – 144 tys. zł.

Fundusze pozyskano od Wojewody Małopolskiego, z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Programu „Groby i cmentarze wojenne w kraju”, z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie w ramach konkursu „Ochrona zabytków Małopolski 2022” oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie – na przeprowadzenie pielęgnacji zieleni – 12 lip.
Ponadto w 2023 r. planowane jest wykonanie schodów betonowych prowadzących do cmentarza. Na ten cel udało się już pozyskać promesę od Wojewody Małopolskiego w kwocie 150 tys. zł.

Cmentarz wpisany jest do rejestru zabytków. Zaprojektowany został przez Heinricha Scholza. W czterech grobach zbiorowych i 77 pojedynczych pochowano tu 34 żołnierzy austro-węgierskich i 52 żołnierzy rosyjskich, którzy polegli podczas walk w grudniu 1914 r. oraz 3-7 maja 1915 r.  Ponadto w dwóch mogiłach pochowano tu 17 Polaków zamordowanych w grudniu 1939 r. w Lasku „Żabianka” i „Skała” w Koszycach Małych (ekshumowanych w listopadzie 1962 r.). {Play}