Gminny Dzień Edukacji Narodowej odbył się, jak co roku, w Niepublicznym Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jodłówce-Wałkach. Uroczystego otwarcia wydarzenia i powitania gości dokonała dyrektor placówki i radna powiatowa, Krystyna Dudoń. Były władze parlamentarne – poseł RP Anna Pieczarka, przedstawiciele samorządu gminy Tarnów z wójtem Grzegorzem Koziołem na czele, radni wraz z przewodniczącą Rady Gminy Wiesławą Miterą, sołtysi, dyrektorzy szkół, nauczyciele i pracownicy gminnych placówek oświatowych oraz proboszcz miejscowej parafii ks. Jan Majocha.
- Niech to święto będzie przypomnieniem rangi jednego z najważniejszych zawodów, podziękowaniem za nauczycielski trud i misję kształtowania młodego człowieka. W naszej gminie mamy wspaniałych nauczycieli i pracowników szkół, a same szkoły – na bardzo wysokim poziomie. Oświata jest jednym z naszych priorytetów i to widać. Bardzo Wam wszystkim dziękuję za codzienną pracę i zaangażowanie – mówił wójt Grzegorz Kozioł.


- Jesteście Państwo bohaterami dzisiejszej uroczystości. Chcemy Was docenić, chcemy Wam podziękować. Jesteście przedstawicielami wyjątkowego zawodu, który wymaga wyjątkowych cech. Gdy byłam uczennicą, często wyobrażałam sobie, że jestem nauczycielką, bawiłam się nawet w nauczycielkę, lecz gdy przyszedł moment wyboru drogi zawodowej, nie zdecydowałam się na to. Nie mam bowiem cech, które Państwo macie. Pragnę przekazać wyrazy uznania za Waszą pracę i za to, że słowo – nauczyciel, po prostu brzmi dumnie – mówiła poseł RP Anna Pieczarka.  


Święto polskiej szkoły w gminie Tarnów to także nagrody dla wyróżniających się nauczycieli i pracowników oświaty, które w tym roku przyznane zostały przez Kuratorium, Wójta Gminy Tarnów oraz dyrektorów szkół.
Nagrodę Małopolskiego Kuratora Oświaty otrzymały Bernadetta Maguda – wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Tarnowcu oraz Joanna Zaucha ze Szkoły Podstawowej w Woli Rzędzińskiej I. Nagrodą Wójta Gminy Tarnów zostali zaś wyróżnieni:

Krystyna Olszówka-Łępa – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Porębie Radlnej
Piotr Styczyński - Szkoła Podstawowa Nr 2 im. bł. Edmunda Bojanowskiego  w Woli Rzędzińskiej
Marta Domańska - Publiczne Przedszkole w Woli Rzędzińskiej
Beata Drwal - Szkoła Podstawowa im. hetmana Jana Tarnowskiego Tarnowcu

Alicja Grzyb - Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Zbylitowskiej Górze
Małgorzata Śliwa - Publiczna Szkoła Podstawowa im. K.K. Baczyńskiego w Zgłobicach
Katarzyna Garbowska - Zespół Szkolno-Przedszkolny  w Koszycach Wielkich
Alicja Wawrzon - Publiczna Szkoła Podstawowa  Nr 1 im. Heleny Marusarz  w Woli Rzędzińskiej

Część artystyczną zapewnił zespół „Półnutki” z Jodłówki-Wałek, a smaczny poczęstunek przygotowały panie z miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich „Baba Jaga”. {Play}