W Domu Kultury w Radlnej, pary małżeńskie z terenu gminy Tarnów, które w bieżącym roku świętują jubileusz półwiecza małżeństwa, odebrały medale Prezydenta RP Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Małżonkowie otrzymali również listy gratulacyjne, legitymacje, upominki i kwiaty. Emocji i wzruszeń nie brakowało. -Przypominamy sobie dzień naszego ślubu i cieszymy się, że dożyliśmy tak pięknego jubileuszu. W naszym życiu nie zawsze było łatwo, lecz wszystko co się zdarzało, tylko nas umacniało i zbliżało do siebie. Mamy poczucie dobrego, wspólnego czasu – mówi jubilatka, Pani Maria.  

Medale małżonkom – jubilatom wręczali wicewojewoda Małopolski Ryszard Pagacz, wójt Grzegorz Kozioł, zastępca Wójta Sławomir Wojtasik, przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Mitera oraz kierownik Referatu Administracji Urzędu Gminy Tarnów Maria Golonka. -Chcemy się od Was uczyć mądrości życia, jesteście naszymi bohaterami. Pokazujecie co znaczy odpowiedzialność za drugiego człowieka, za rodzinę. Bądźcie wzorem do naśladowania dla młodych ludzi – mówił wójt Grzegorz Kozioł. {Play}

Gośćmi uroczystości byli ponadto: członek zarządu powiatu tarnowskiego Tomasz Stelmach oraz wiceprzewodnicząca Rady Gminy Tarnów Katarzyna Biel.

Muzycznie uroczystość uświetnili – Krystyna Olszówka-Łępa oraz Krzysztof Judasz. Był poczęstunek i długie rozmowy, a także wspólnie odśpiewane – Sto lat!

Zdjęcia wszystkich odznaczonych mieszkańców gminy Tarnów opublikujemy także w najnowszych Nowinach Tarnowskiej Gminy.

Poniżej nazwiska par obecnych podczas uroczystości:


Maria i Adam  Boberowie

Krystyna i Franciszek Borowcowie

Anna i Jan Brygowie

Barbara i Adam Ciochoniowie

Alfreda i Antoni Durasowie

Teodora i Edward Florkowie

Elżbieta i Adam Grzybkowie

Daniela i Władysław  Gębscy

Alina i Kazimierz Habowie

Barbara i Ryszard Jarkowie

Józefa i Aleksander Jesionkowie

Emilia i Zdzisław Kapustkowie

Barbara i Mikołaj Karwalowie

Zofia i Jerzy Koziołowie

Henryka i Jan Królowie

Maria i Jerzy Kuzarowie

Krystyna i Franciszek Madejowie

Władysława i Stanisław Makusiowie

Czesława i Józef Maziarkowie

Gertruda i Kazimierz Michałkowie

Alfreda i Mateusz Miterowie

Władysława i Józef Piegzowie

Józefa i Franciszek Początkowie

Danuta i Franciszek Smagaczowie

Stanisława i Krzysztof Sochowie

Anna i Antoni Sołtysowie

Alfreda i Tadeusz Starzyccy

Elżbieta i Wiesław Szepielakowie

Halina i Józef Szymańscy

Krystyna i Janusz Szymczakowie

Teresa i Mieczysław Słupkowie

Zofia i Andrzej Więckowscy

Stanisława i Ryszard Zauchowie

Krystyna i Edward Ścieńscy

Maria i Michał Ślęzakowie