W ostatnim czasie dwóch sołtysów z gminy Tarnów – sołtys Zbylitowskiej Góry Piotr Rybski oraz sołtys Jodłówki-Wałek Lucjan Olszówka zostali wyróżnieni na tle powiatu i województwa. Piotr Rybski znalazł się w gronie „Najlepszych Sołtysów Województwa Małopolskiego A.D. 2021”, Lucjan Olszówka został zaś doceniony w randze powiatowej w konkursie „Najlepszy Sołtys Powiatu Tarnowskiego 2021”. Słowa gratulacji, uznania i podziękowań za wieloletnią pracę na rzecz mieszkańców podczas XXXVI Sesji Rady Gminy Tarnów złożył sołtysom wójt Grzegorz Kozioł.

Organizatorem konkursu „Najlepszy Sołtys Województwa Małopolskiego A.D. 2021” było Małopolskie Stowarzyszenie Sołtysów, patronat honorowy objął zaś Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski. Konkurs obejmował ocenę lat 2019-2021, w tym m.in. osiągnięcia inwestycyjne i rzeczowe realizowane dzięki zaangażowaniu sołtysa, współpracę z mieszkańcami i samorządem gminnym, zaangażowanie w działania z zakresu inicjatyw lokalnych, bezpieczeństwa, edukacji i kultury. Wśród laureatów konkursu znalazł się Piotr Rybski, dotychczasowy radny gminy Tarnów, a od 2019 r. także sołtys Zbylitowskiej Góry.

Natomiast w Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej odbyła się gala konkursu „Najlepszy Sołtys Powiatu Tarnowskiego 2021”. Słowa wdzięczności za pracę na rzecz lokalnych społeczności wyraził starosta tarnowski Roman Łucarz. Sołtysom za wykonywaną pracę dziękowali również poseł na Sejm RP Anna Pieczarka, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego Wojciech Skruch, przewodniczący Rady Powiatu Tarnowskiego Paweł Smoleń, wicestarosta tarnowski Jacek Hudyma, prezes Stowarzyszenia Sołtysów Ziemi Tarnowskiej Tadeusz Bąk. W wydarzeniu wziął udział także wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł.

Wśród „Najlepszych Sołtysów Powiatu Tarnowskiego 2021” znalazł się Lucjan Olszówka, który pełni tę funkcję pełni już po raz kolejny, od 2019 r.

- Gratuluję naszym sołtysom. Jest to w pełni zasłużona nagroda, gdyż na rzecz mieszkańców i miejscowości pracują od lat, w pełni zaangażowani, gotowi do współpracy i podejmowania kolejnych inicjatyw – mówi wójt Grzegorz Kozioł. {Play}