Ministerstwo Sportu i Turystyki przyznało środki na działalność rozwijającą aktywność sportową wśród dzieci i młodzieży ośmiu Klubom Sportowym oraz Uczniowskim Klubom Sportowym z terenu gminy Tarnów. Dotacje przyznawane są w ramach programu Klub – edycja 2022.

Dofinansowania obejmują działalność Klubów i innych organizacji sportowych, w których uczestniczą dzieci i młodzież z terenu gminy Tarnów. Środki przeznaczane są na pokrycie kosztów treningów, organizację zawodów i rozgrywek, obozów, zakupu sprzętu, strojów, nagród i wielu innych niezbędnych opłat związanych z organizowaniem zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży. Celem udzielanego wsparcia jest przede wszystkim popularyzacja sportu wśród młodych mieszkańców gminy, propagowanie zdrowego stylu życia oraz aktywnego sposobu spędzenia wolnego czasu.

Wszystkie Kluby Sportowe i Uczniowskie Kluby Sportowe z terenu gminy Tarnów otrzymały środki na działalność sportową. Wśród Klubów Sportowych, które zostały objęte dofinansowaniem Gminy Tarnów, są: Klub Sportowy Koszyce Wielkie – 10 tys zł., Ludowy Klub Sportowy Dunajec Zbylitowska Góra – 10 tys. zł., Ludowy Klub Sportowy Zgłobice - 10 tys. zł., Klub Sportowy „Biała” w Białej - 10 tys. zł., Klub Sportowy Radlna w Radlnej - 10 tys. zł., Uczniowski Klub Sportowy Spartakus w Zgłobicach - 15 tys. zł., Międzyszkolny Szachowy Klub Sportowy Gambit – 10 tys. zł. i Uczniowski Klub Sportowy Wolania - 10 tys. zł.

Tegoroczna edycja dobiega końca, kluby chcą w nim uczestniczyć również w roku przyszłym. {Play}