W ramach obchodów 630-lecia Poręby Radlnej odbyło się uroczyste Sympozjum, w które zaangażowała się cała społeczność miejscowości – Zespół Szkolno-Przedszkolny, Parafia św. Apostołów Piotra i Pawła, Koło Gospodyń Wiejskich, radny Jan Skórka, sołtys Wojciech Hońdo oraz Ochotnicza Straż Pożarna. W uroczystości oprócz zgromadzonych mieszkańców sołectwa uczestniczyli także m.in. zastępca wójta gminy Tarnów Sławomir Wojtasik, przewodnicząca Rady Gminy Tarnów Wiesława Mitera, członek Zarządu Powiatu Tarnowskiego Mariusz Tyrka.

Wydarzenie rozpoczęła  uroczysta msza św. w miejscowym kościele sprawowana przez proboszcza parafii  ks. Jerzego Gawle oraz rodaka ks. Mirosława Jasnosza. O oprawę muzyczną mszy św. zadbał chór Cante z Poręby Radlnej, uczestniczyły w niej także poczty sztandarowe Zespołu Szkolno-Przedszkolnego oraz OSP.

Główne uroczystości odbyły się w miejscowej szkole, rozpoczęło je wspólne odśpiewanie Hymnu Państwowego. Następnie nadszedł czas na lekcje historii z dziejów miejscowości. Jako pierwszy przemawiał p. Jerzy Kozioł, emerytowany dyrektor szkoły. Następnie proboszcz ks. Jerzy Gawle przybliżył dzieje parafii na przestrzeni wieków. Pan Wojciech Hońdo, sołtys wsi, a zarazem naczelnik OSP przedstawił zarys historyczny druhów sołectwa. Ostatnim prelegentem był radny Jan Skórka, działacz KGW i laureat ogólnopolskich konkursów na dożynkowy wieniec. Przy pieśni "Zaszumiały góry, te porębske lasy" śpiewanej przez chór Cante wjechał jubileuszowy tort przygotowany przez miejscowe KGW.

W trakcie sympozjum rozdano nagrody dla laureatów konkursu "Moje drzewo genealogiczne".

Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach projektu „Dawniej i dziś. 630-lecie Poręby Radlnej” – Program Wsparcia Edukacji Ministerstwa Edukacji i Nauki. {Play}