Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Tarnów zaprasza wszystkich czytelników filii bibliotecznych w Zgłobicach, Woli Rzędzińskiej czy Tarnowcu na spotkanie autorskie z Anną J. Szepielak. Spotkanie odbędzie się 24 listopada o godz. 17.00 w bibliotece w Zgłobicach.

Uwielbiana, zwłaszcza przez czytelniczki, pisarka literatury obyczajowej i pięknej. Autorka m.in. cyklu „Dziedzictwo rodu”, „Saga małopolska” czy „Dworku pod Lipami”. Pisarka opowie o swojej pracy, o motywach powstania dzieł, o tym, z czego czerpie historie i co ją inspiruje.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. {Play}