Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski powołał wójta gminy Tarnów Grzegorza Kozioła do Komisji Wspólnej Samorządów Terytorialnych i Gospodarczych Małopolski jako przedstawiciela Województwa Małopolskiego. Akt powołania wręczył wójtowi wicemarszałek Województwa Małopolskiego Józef Gawron podczas  72. posiedzenia Komisji.  
Komisja Wspólna Samorządów Terytorialnych i Gospodarczych Małopolski jest ciałem opiniodawczo-doradczym Zarządu Województwa, została powołana w 2003 roku. Istnienie KWSTiGM opiera się na Ustawie o samorządzie gospodarczym i Ustawie o samorządzie wojewódzkim.
Do zadań Komisji należą m.in. stworzenie płaszczyzny dla wypracowania stanowisk i opinii oraz wymiany informacji w sprawach związanych z szeroko pojętym rozwojem gospodarczym Województwa, współpraca w zakresie identyfikowania problemów polskich przedsiębiorców, konsultacje dokumentów strategicznych dotyczących rozwoju gospodarczego Małopolski, współudział w ich projektowaniu i opracowaniu. Ponadto Komisja bierze udział w podejmowaniu decyzji dotyczących inwestycji strategicznych Małopolski, w promowaniu wszelkich działań na rzecz rozwoju gospodarczego województwa. {Play}