Wójt Gminy Tarnów odebrał promesę w wysokości 120 tys. zł w ramach projektu realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych. Promesa przeznaczona jest na wielowymiarowe wsparcie edukacyjne i psychologiczne uczniów szkół z terenu powiatu tarnowskiego. Oficjalne wręczenie promes odbyło się w Muzeum Okręgowym w Tarnowie. Promesy wręczali poseł na Sejm RP Anna Pieczarka, wicemarszałek Województwa Małopolskiego Józef Gawron, członek Zarządu Województwa Małopolskiego Marta Malec-Lech oraz radna wojewódzka Anna Mikoś.

Z terenu gminy Tarnów wsparcie otrzymały wszystkie szkoły, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tarnów – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Koszycach Wielkich, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Porębie Radlnej, Szkoła Podstawowa w Tarnowcu, Szkoła Podstawowa nr 1 w Woli Rzędzińskiej, Szkoła Podstawowa nr 2 w Woli Rzędzińskiej, Szkoła Podstawowa w Zbylitowskiej Górze, Szkoła Podstawowa w Zgłobicach. Ponadto promesę na czele z dyrektor Elżbietą Chrząszcz otrzymał Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łękawce w kwocie 36 400 zł. oraz dyrektor Krystyna Dudoń z Niepubliczną Szkołą Podstawową w Jodłówce-Wałkach w kwocie 39 900 zł.

Przyznane wsparcie służyć będzie działaniom uzupełniającym u uczniów braki edukacyjne w realizacji podstawy programowej, działaniom z zakresu rozwijania kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz działaniom wspomagającym psychologicznie uczniów w nadrobieniu braków edukacyjnych.