„Światło dla Ciebie” to hasło tegorocznej wędrówki Betlejemskiego Światełka Pokoju, które z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem trafiło już do gminy Tarnów. Od Harcerzy z 5 Tarnowskiej Drużyny Harcerzy im. J. Korczaka wraz z podharcmistrzynią Renatą Kawulą  odebrał je wójt Grzegorz Kozioł oraz przedstawiciele OSP, którzy zawieźli je do swoich miejscowości, skąd mieszkańcy mogą zabrać je do swoich domów.

Betlejemskie Światło Pokoju to symbol pokoju i pojednania, przekazywany od 1991 r.  Historia zaczyna się w Betlejem, mieście położonym w Autonomii Palestyńskiej, które przez lata było w centrum napięć politycznych, konfliktów zbrojnych oraz ataków terrorystycznych. Właśnie tam ponad dwa tysiące lat temu narodził się Jezus Chrystus.

W Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem płonie wieczny ogień. To właśnie od niego co roku odpala się jedną malutką świeczkę, której płomień niesiony przez skautów w wielkiej sztafecie przez kraje i kontynenty obiega świat.

Sam moment odpalania Światła w Betlejem jest wyjątkowy. Dla tej idei ludzie potrafią na chwilę się zatrzymać, powstrzymać złość i gniew. W ponad 30-letniej historii Betlejemskiego Światła Pokoju, w zmieniających się warunkach politycznych, nigdy nie zdarzyło się by Światło nie wyruszyło z Betlejem w swoją drogę. To czyni ze Światła znak pokoju, poświadczenie wzajemnego zrozumienia i symbol pojednania między narodami.

Takim darem skauci z całej Europy, a wśród nich harcerki i harcerze ZHP dzielą się ze wszystkimi. Niosąc lampiony ze Światłem do parafii, szkół, szpitali, urzędów i domów, dzielą się radosną nowiną i krzewią największe uniwersalne wartości braterstwa i pokoju. {Play}