Gmina Tarnów zakupiła 10 dodatkowych laptopów dla dzieci - wnuków i prawnuków byłych pracowników PGR. Sprzęt zakupiono dzięki dofinansowaniu w ramach projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” . Laptopy przekazał zastępca wójta Sławomir Wojtasik.

Program ma na celu wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym, aby miały równe szanse edukacyjne i rozwojowe oraz w celu wyeliminowania problemów podczas ewentualnej nauki zdalnej. Do najmłodszych mieszkańców gminy Tarnów trafiło już w ramach powyższego programu łącznie 40 laptopów za kwotę 75 tysięcy złotych. Całość kwoty to pozyskane dofinansowanie. {Play}