Gmina Tarnów po raz kolejny przyznała dofinansowanie dla klubów sportowych, uczniowskich klubów sportowych oraz pozostałych stowarzyszeń, które działają na terenach gminy. Przeznaczone środki pozwolą na rozwój umiejętności dzieci i młodzieży, którzy należą do klubów sportowych. Dzięki temu koszty treningów, organizacji zawodów, rozgrywek, obozów, zakupów sprzętu, strojów i wiele innych niezbędnych opłat będą pokryte.

Celem udzielanego wsparcia jest promowanie zdrowego stylu życia, rozwoju pasji oraz aktywnego spędzania czasu.

W tym roku kwota dofinansowania wyniosła łącznie 602 000 złotych. Jest to o 12% więcej niż w ubiegłym roku. {Play}