Rozpoczęty niedawno rok 2023 będzie dla mieszkańców wyjątkowy. To pięćdziesiąt lat temu, w 1973 roku powstała gmina Tarnów. Będzie okazja do wspomnień, podsumowań, ale i do wspólnej zabawy. Trwają przygotowania organizacyjne wydarzeń o charakterze społeczno-kulturalnym. Gmina Tarnów stała się liderem wśród samorządów regionu tarnowskiego i jest rozpoznawalna w całym kraju. -Chcemy umacniać poczucie naszej, lokalnej tożsamości i przynależności do miejsca, które nas łączy – do gminy Tarnów – mówi wójt Grzegorz Kozioł.

Ostatnie półwiecze to dla gminy Tarnów okres zmian i postępów, a ostatnie lata są skokiem cywilizacyjnym, estetycznym i wizualnym. Dzięki pozyskiwanym środkom zewnętrznym rokrocznie realizowanych jest wiele zadań inwestycyjnych w różnych sferach życia. -Nasze otoczenie zmienia się nie do poznania. My się do tego przyzwyczajamy, lecz ludzie, którzy po latach odwiedzają naszą gminę mówią wręcz o skoku cywilizacyjnym, o tym, że niektórych miejsc dosłownie nie są w stanie rozpoznać, bo tak wypiękniały – dodaje wójt.

Zmianiają się obiekty użyteczności publicznej, oświatowe, centra wsi, czy budynki OSP. Te ostatnie są na bieżaco wyposażane w nowoczesną bazę. Na przestrzeni zwłaszcza ostatnich lat wybudowano i wyremontowano drogi oraz chodniki, infrastrukturę sportową, kanalizacyjną i wodociągową. -Mocno inwestujemy w szeroko rozumianą kulturę. Powstały domy kultury, stadiony, hale sportowo-widowiskowe, boiska wielofunkcyjne, siłownie plenerowe, place zabaw. Na wysokim poziomie organizujemy wydarzenia kulturalno-sportowe, które przyciągają tłumy – odwiedzają nas nie tylko mieszkańcy gminy Tarnów, ale sąsiedniego Tarnowa i regionu. Obecnie gmina Tarnów jest rozwiniętym samorządem, oferującą swoim mieszkańcom szeroką gamę usług, oświatę na wysokim poziomie i możliwości rozwoju. Mieszkańcy naszej gminy czują się bezpiecznie, organizują się w stowarzyszenia – tworzą Kluby Seniora, Koła Gospodyń Wiejskich i różnego rodzaju koła zainteresowań. Są przywiązani do swojego miejsca zamieszkania i mocno z sobą zintegrowani. Mieszkańcy Tarnowa i regionu chętnie budują i kupują u nas domy. Czują sie tu bardzo dobrze – mówi Grzegorz Kozioł.

Gmina Tarnów liczy prawie 26 tys. mieszkańców, jest relatywnie dużym samorządem, zajmuje blisko 83 km kwadratowe powierzchni. To w sumie 15 sołectw. Gmina Tarnów posiada wiele zabytków, stanowiących o jej dziedzictwie i niezwykłym dorobku pokoleń. To m.in. cmentarze wojenne, pomniki pamięci, dwory czy kościoły. Samorząd bardzo o nie dba i na bieżąco modernizuje. Użytki rolne stanowią 71% a leśne – 13%. Gmina Tarnów stanowi 5,85% powierzchni powiatu.

O programie wyjątkowego, bo jubileuszowego, roku 2023, poinformujemy niebawem. {Play}