Dbanie o czystość i estetykę naszego otoczenia to nie tylko obowiązek, ale także sposób na podniesienie jakości życia w naszej społeczności. Dzięki sprzyjającej aurze możliwe jest wykonanie prac, które realizowane są przeważnie z początkiem wiosny.

Pracownicy, którzy zajmują się porządkowaniem przestrzeni publicznej na terenie gminy Tarnów nie marnują czasu. Podejmowany jest szereg działań związanych z utrzymaniem porządku na terenach wszystkich sołectw.

-Dzięki temu, że mamy teraz ciepłą zimę, możemy na bieżąco naprawiać lub sprzątać miejsca, o których informują nas radni i sołtysi- mówi Mariusz Tyrka- kierownik referatu gospodarki komunalnej. Tylko w ostatnim m.in. czasie wyremontowano zapadnięty chodnik, dziurę w drodze, są również wycinane drzewa, które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego w Jodłówce Wałkach, Zawadzie, Tarnowcu i w Łękawce. Na skutek wniosków mieszkańców usuwane są uschnięte już drzewa, które stwarzają realne niebezpieczeństwo.

Dzięki ociepleniu jest również okazja na przygotowanie pasów drogowych, które w niedalekiej przyszłości będą remontowane. Z pozoru błahe sprawy, takie jak śmieci pozostawione na terenach gminy Tarnów są sprzątane, segregowane i utylizowane. To wszystko pozwoli przede wszystkim poprawić jakość funkcjonowania na terenie gminy Tarnów.

Bezpieczeństwo jest naszym priorytetem. Pracownicy komunalni Urzędu Gminy Tarnów zamontowali barierę ochronną na moście w Porębie Radlnej. W niedługim czasie taka sama stanie w Jodłówce - Wałkach. Sukcesywnie montowane są słupki bezpieczeństwa, odgradzające pas drogowy od centrum wsi w Koszycach Małych. W prace porządkowe wykonywane są tzw. metodą gospodarczą, czyli zasobem własnym pracowników referatu gospodarki komunalnej z Urzędu Gminy Tarnów. {Play}