Odpowiedzialna za sprawy społeczne minister Agnieszka Ścigaj gościła w Urzędzie Gminy Tarnów. W rozmowie z wójtem Grzegorzem Koziołem poruszone zostały tematy związane z obszarem jej kompetencji w rządzie - integracją i opieką społeczną oraz wsparciem osób zagrożonych wykluczeniem, w tym pomocą osobom niepełnosprawnym. -To bardzo ważne spotkanie i duży prestiż, że członek Rady Ministrów odwiedza nasz urząd. Owocem tej rozmowy będą bez wątpienia rozmaite projekty i sposoby pomocy tym, którzy jej potrzebują. To niezwykle istotne zadania, które realizujemy w naszym samorządzie – mówi wójt Grzegorz Kozioł.

Podczas spotkania minister Agnieszka Ścigaj zapoznała się z rozwiązaniami społecznymi i rodzajami pomocy realizowanymi na terenie gminy Tarnów, zaprezentowała ponadto możliwości skorzystania z dodatkowych form wsparcia oferowanych przez rząd. Tematami rozmowy była m.in. integracja społeczna i działania realizowane w tym zakresie, jak również możliwości i sposoby ich realizacji. - Mam do czynienia z bardzo kompetentnym i profesjonalnym samorządem, dla którego obszar opieki społecznej jest istotną kwestią codziennego funkcjonowania – mówiła podczas spotkania minister Agnieszka Ścigaj.

Poruszona została także kwestia wojny zza naszą wschodnią granicą oraz wsparcie dla obywateli Ukrainy. {Play}