W Domu Kultury w Zgłobicach odbyło się spotkanie warsztatowe – praktyczne i przydatne szkolenie dla działających na terenie gminy Tarnów Kół Gospodyń Wiejskich. Organizatorem była Gmina Tarnów, zaś prelegentami – pracownicy Urzędu Marszałkowskiego, biura ARiMR oraz księgowa zajmująca się finansami KGW. W spotkaniu uczestniczyła także poseł na Sejm RP Anna Pieczarka. Szkolenie dotyczyło możliwości pozyskiwania dofinansowań służących działalności KGW, zasad ich rejestracji oraz spraw księgowych.

Dzięki tego rodzaju warsztatom możliwe jest jeszcze bardziej efektywne działanie Kół Gospodyń Wiejskich, prężnie działających na terenie gminy Tarnów. – Dziękuję prelegentom za rzeczowe przedstawienie informacji  niezbędnych do pozyskiwania dodatkowych funduszy, które z pewnością ułatwią rozwój działalności KGW – mówi Ewa Kubisztal, dyrektor Centrum Kultury.

– Bardzo cieszę się, że Koła Gospodyń Wiejskich w naszych miejscowościach tak prężnie działają, wychodzą z nowymi inicjatywami, bardzo aktywnie uczestniczą we wszelkich przedsięwzięciach, czego dowodem jest także frekwencja na szkoleniu. Dzięki pozyskanej wiedzy jeszcze sprawniej będą mogły pozyskiwać nowe środki na ich rozwój – mówi wójt. {Play}