W Urzędzie Gminy Tarnów odbyło się spotkanie władz gminy Tarnów wójta Grzegorza Kozioła wraz z zastępcą Sławomirem Wojtasikiem z wojewodą małopolskim Łukaszem Kmitą, poseł na Sejm RP Anną Pieczarką i starostą Powiatu Tarnowskiego Romanem Łucarzem.  Rozmowa dotyczyła współpracy na linii samorząd gminy – powiat tarnowski i administracja rządowa, w tym bieżących spraw związanych z rozwojem gminy Tarnów. Omówiono m.in. źródła pozyskiwania środków rządowych z Rządowego Funduszu Polski Ład, rezerwy celowej Premiera Rady Ministrów oraz z otwartego teraz naboru w Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg. Poruszono również kwestię środków pochodzących z innych programów, z których gmina Tarnów albo korzysta, albo w najbliższym czasie planuje skorzystać poprzez złożenie wniosków o kolejne wsparcie rządowe.

- Dziękuję za dotychczasową, dobrą współpracę. Wiele inwestycji możemy realizować dzięki pozyskanym środkom rządowym przekazywanym za pośrednictwem wojewody. Fundusze te pozwalają na ciągły rozwój gminy, w tym infrastruktury czy wykonywanych remontów – mówi wójt Grzegorz Kozioł. {Play}