Seniorzy w Zgłobicach w dniu 2 października obchodzili jubileusz 10-lecia istnienia. W uroczystościach, które rozpoczęły się w godzinach popołudniowych udział wzięli seniorzy i mieszkańcy lokalnej społeczności. W trakcie spotkania nie zabrakło wspomnień oraz refleksji z dziesięcioletniej działalności. Wspólne świętowanie było również szansą do refleksji oraz planów na przyszłą działalność. W trakcie wydarzenia udział wzięli przedstawiciele samorządu gminnego wójt Grzegorz Kozioł, wiceprzewodnicząca Rady Gminy Katarzyna Biel, sołtys Zgłobic Wojciech Kozioł, a także prezeski Klubów Seniora oraz przedstawiciele KGW.

Dekada działalności Klubu Seniora w Zgłobicach to czas w trakcie, którego udało się zrealizować wiele potrzebnych inicjatyw. Jest to ogromna duma dla całej społeczności Gminy Tarnów, że seniorzy w naszej społeczności podejmują inicjatywy oraz nie pozostają bierni wobec lokalnych spraw – mówi wójt Grzegorz Kozioł
Natomiast dzieci z Niepublicznego Przedszkola ,,Kraina Marzeń” wspólnie z dyrektor Katarzyną Molek przygotowali dla seniorów przedstawienie.

W uroczystości udział wzięła również Poseł na Sejm RP Anna Pieczarka, która pogratulowała działalności oraz życzyła kolejnych udanych inicjatyw w przyszłości.

Seniorzy otrzymali również drobne upominki, które wręczył wójt Grzegorz Kozioł z przedstawicielami Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Tarnów. {Play}