Odszedł człowiek mocno zasłużony dla tej miejscowości w gminie Tarnów. Był wieloletnim sołtysem Koszyc Małych, a w pamięci mieszkańców zapisał się jako osoba mocno zaangażowana w sprawy wsi i wrażliwa na ludzkie problemy. Miał 96 lat.

Zostanie zapamiętany jako człowiek koleżeński, uczynny, pomocny nawet jako sołtys w stanie spoczynku.

Edward Januś był sołtysem Koszyc Małych w latach 1994 – 2003. {Play}