Znów dobre informacje inwestycyjne - jest dofinansowanie do wyposażenia nowo wybudowanego segmentu dydaktycznego i hali sportowej w Szkole Podstawowej w Woli Rzędzińskiej I. Samorząd pozyskał na ten cel 250 tys. zł w ramach Programu Inwestycje w Oświacie Ministra Edukacji i Nauki. Promesę finansową na ręce wójta gminy Tarnów Grzegorza Kozioła, dyrektor placówki Joanny Rogowskiej – Kuty, Rady Rodziców i samorządu szkolnego przekazała poseł RP Anna Pieczarka. To jeden z elementów szerokiego wsparcia zewnętrznego dla tej inwestycji – jednej z największych w ostatnich latach w gminie Tarnów. Budowę nowego segmentu dydaktycznego i hali sportowej wsparli m.in. Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, środki pochodziły także z rezerwy ogólnej Premiera RP Mateusza Morawieckiego.

Całość kosztowała 11 milionów zł, z czego dofinansowanie zewnętrzne to aż ok. 6,5 mln zł. Wójt Grzegorz Kozioł nie ma wątpliwości, że wsparcie w tej wysokości nie byłoby możliwe, gdyby nie zaangażowanie poseł RP Anny Pieczarki. -Mamy kolejne bardzo wysokie dofinansowanie zewnętrzne na rozwój. Niemal każde realizowane przez nas przedsięwzięcie ma dotację zewnętrzną. To pozwala na większy rozmach inwestycyjny, a tym samym oszczędności w gminnym budżecie. Tym razem dopełniamy budowę nowego skrzydła edukacyjnego wraz z halą sportową poprzez ich wyposażanie. Inwestowanie w edukację to jeden z priorytetów naszej gminy – mówi wójt Grzegorz Kozioł.

Zgodnie z założeniem programu ministerialnego, dzięki któremu samorząd uzyskał środki na wyposażenie, samorząd dołoży do inwestycji drugie tyle. To oznacza wyposażenie obiektu dydaktycznego za pół miliona złotych. Zakupy już się rozpoczynają.

-To znakomita informacja dla naszych uczniów. Nowe skrzydło szkoły trzeba wyposażyć od początku i zakupić wszystko, co jest potrzebne. Mowa zarówno o ławkach do sal lekcyjnych, tablicach interaktywnych, monitorach, wszelkich pomocach dydaktycznych, wyposażeniu szatni w szafki dla uczniów i sali do wychowania fizycznego. Już planujemy poszczególne zakupy, a samorząd przygotowuje się do przetargu – mówi dyrektor placówki, Joanna Rogowska – Kuta.

Zadowolenia nie kryją przedstawiciele lokalnej społeczności. -Bardzo się cieszymy z tego dofinansowania. To pieniądze, dzięki którym nasze dzieci będą mogły korzystać z najnowocześniejszego sprzętu edukacyjnego. Wszystko będzie nowe, sprawne i na wysokim poziomie. Nasza szkoła od dawna na to czekała – mówi przewodnicząca Rady Rodziców, Danuta Maślanka. {Play}