Takiego wsparcia jeszcze nie było – gmina Tarnów pozyskała niemal 14 mln zł na inwestycje. Środki pochodzą z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” (VIII edycja). Będą one przeznaczone na rozwój w infrastrukturze sportowej i wodno – kanalizacyjnej. Symboliczne wręczenie promes finansowych odbyło się w Starostwie Powiatowym w Tarnowie. Na ręce szefów samorządów w regionie przekazała je poseł RP Anna Pieczarka. W odebraniu czeku dla gminy Tarnów uczestniczyli przedstawiciele lokalnych społeczności, w których realizowane będą poszczególne zadania wraz z wójtem Grzegorzem Koziołem.

Porębę Radną reprezentowali dyrektor szkoły Krystyna Olszówka – Łępa i sołtys Wojciech Hońdo, Zgłobice – wiceprzewodnicząca Rady Gminy Tarnów i mieszkanka Zgłobic Katarzyna Biel wraz z sołtysem Wojciechem Koziołem, Wolę Rzędzińską – radny gminny i szef klubu sportowego LKS „Wolania” Andrzej Prendota wraz z przedstawicielami zarządu klubu sportowego, Jodłówkę – Wałki – radny gminny Mieczysław Kłusek, sołtys Lucjan Olszówka oraz szef klubu sportowego „Sokół Wałki” Andrzej Drwal, Łękawkę natomiast -  sołtys Konrad Pyzek.

W sumie w gminie Tarnów do realizacji zaplanowano 5 zadań na łączną kwotę 15 milionów złotych. - To wsparcie na ogromną skalę z minimalnym, w stosunku do zakresu prac, finansowym wkładem własnym na poziomie jedynie około 10 procent. Dzięki temu kilka obiektów na naszym terenie zmieni się nie do poznania – mówi wójt, Grzegorz Kozioł.

I tak, za pieniądze z kolejnej edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” nastąpią: budowa nowoczesnej sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Porębie Radlnej o powierzchni użytkowej 750 metrów kwadratowych, jak również budowa najnowszej generacji boiska sportowego w Zgłobicach na terenie pozyskanym przed laty od prywatnych właścicieli. Zadanie obejmuje budowę obiektu z naturalną, trawiastą nawierzchnią, nawodnienie murawy, budowę trybun, obiektów małej architektury, jak również oświetlenia i parkingu.

To jednak jeszcze nie koniec. Dzięki środkom zewnętrznym wybudowana zostanie zadaszona trybuna na boisku sportowym LKS „WOLANIA” w Woli Rzędzińskiej oraz KS „SOKÓŁ-WAŁKI” w Żdżarach.

W obszarze infrastruktury wodno – kanalizacyjnej też szykują się potężne inwestycje. Mowa o budowie sieci kanalizacji sanitarnej w Łękawce i części miejscowości Poręba Radlna. To zadanie dopełni w całości proces kanalizowania gminy Tarnów.

-To mocno wyczekiwane inwestycje przez mieszkańców, wychodzimy więc naprzeciw ich oczekiwaniom. Dzięki wsparciu finansowemu w tak znacznej wysokości będzie to możliwe dużo szybciej  – dodaje Grzegorz Kozioł.

Samorząd już przygotowuje się do ogłoszenia przetargów na realizację poszczególnych inwestycji. Jest szansa, że mogą się one zakończyć nawet w ciągu kilkunastu miesięcy. -To potężny zastrzyk finansowy dla samorządu i możliwość realizacji bardzo ważnych zadań. Za wsparcie i zaangażowanie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, w imieniu nas wszystkich, Pani poseł Annie Pieczarce składamy serdeczne podziękowania – mówi wiceprzewodnicząca Rady Gminy Tarnów, Katarzyna Biel.

To kolejne wsparcie finansowe z „Polskiego Ładu” dla gminy Tarnów. Dotychczas udało się pozyskać środki m.in. na budowę Domów Kultury wraz z pomieszczeniami OSP w Łękawce, Zawadzie i w Zbylitowskiej Górze, budowę Centrum Historii  Sztuki w Koszycach Małych oraz zagospodarowanie centrów wsi wraz z budową tężni solankowych w Koszycach Wielkich i w Tarnowcu. {Play}