Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2023/2024 zostało powierzone firmom przedstawionym w tabelce. Będą one odśnieżać i posypywać drogi w gminie Tarnów, tym samym dbając o bezpieczeństwo użytkowników.

Wszelkie uwagi dotyczące utrzymania dróg gminnych w sezonie zimowym należy zgłaszać do przedsiębiorstw odpowiedzialnych za to zadanie, których numery telefonów podajemy poniżej, można się także kontaktować z Referatem Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Tarnów pod numerem telefonu 14 688-01-15 (w godzinach pracy Urzędu) lub u miejscowych sołtysów.

Równocześnie informujemy, że za zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich odpowiada Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Rejon Tarnów: telefon 14 621-98-46, natomiast za utrzymanie dróg powiatowych - Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie z siedzibą w Zgłobicach, całodobowy telefon dyżurny: 501-799-432.

Trzeba dodać, że zeszłoroczna zima, a przede wszystkim intensywne opady śniegu i niskie temperatury spowodowały dużo wyższe koszty utrzymania dróg i chodników niż w latach poprzednich. Całkowity koszt tego zadania na drogach gminnych za cały ubiegłoroczny sezon 2022/2023 wyniósł prawie 600 tys. złotych. Pomimo wysokich stawek za tzw. 1 roboczo-godzinę, ze względu na brak zainteresowania oferentów, samorząd tym razem aż trzykrotnie ogłaszał przetarg, aby wyłonić operatorów zimowego utrzymania dróg we wszystkich miejscowościach gminy Tarnów.

W obecnym sezonie 2023/2024 po przetargach zostali wyłonieni następujący wykonawcy: {Play}