15 października 2023 r., odbędą się wybory do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowe. Aby zagłosować należy udać się do obwodowej komisji wyborczej (wykaz komisji z adresami w załączonym obwieszczeniu), właściwej ze względu na adres zameldowania. Aby głos był ważny należy mieć z sobą dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość, może to być również  dokument w wersji elektronicznej. Lokale wyborcze będą czynne od 7.00 do 21.00.

Wyborca otrzyma trzy karty do głosowania, przy czym może odmówić odebrania którejś z kart, co zostanie odnotowane w rejestrze wyborców.

Aby Państwa głos był ważny:
·    w wyborach do Sejmu można głosować tylko na jedną listę kandydatów, stawiając znak „X” w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego kandydata z tej listy, przez co wskazuje się jego pierwszeństwo do uzyskania mandatu,
·    w wyborach do Senatu głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając znak „X” na karcie do głosowania obok nazwiska wybranego kandydata,
·    w referendum ogólnokrajowym stawiając znak „X” na karcie do głosowania  w kratce z lewej strony obok odpowiedzi pozytywnej „TAK” lub w kratce z lewej strony obok odpowiedzi negatywnej „NIE”. {Play}

>>> OBWIESZCZENIE <<<