Gminny Dzień Edukacji Narodowej odbył się, jak co roku, w Niepublicznym Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jodłówce-Wałkach. W obecności władz samorządowych – wójta Grzegorza Kozioła, radnych gminnych z przewodniczącą Rady Gminy Tarnów Wiesławą Miterą na czele, sołtysów oraz proboszcza miejscowej parafii ks. Jana Majochy, uhonorowano dyrektorów szkół i nauczycieli.

-Zawód nauczyciela jest jednym z najważniejszych. Chylę czoła przed Wami i podziwiam za to, co robicie. Życzę satysfakcji z codziennej pracy, ale i autentycznej wdzięczności uczniów. Nie ma bowiem niczego piękniejszego niż sympatia tych, których nauczacie, wychowujecie, którym zaszczepiacie pasje, zainteresowania i prowadzicie przez życie – mówi wójt Grzegorz Kozioł.

Dzień Nauczyciela w gminie Tarnów to także nagrody dla wyróżniających się dyrektorów i nauczycieli, które w tym roku przyznane zostały przez Wójta Gminy Tarnów oraz dyrektorów szkół.

Część artystyczną „Taneczne podziękowanie uczniowie - nauczycielom” zapewnili uczniowie klas od I do V Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Jodłówki-Wałek. Pokaz tańców polskich do znanych motywów muzycznych zachwycił wszystkich gości, a brawom nie było końca.

Po części oficjalnej na gości czekał smaczny poczęstunek przygotowany przez organizatorów – Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Tarnów. Specjały serwowały panie z miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich „Baba Jaga”.