Zbliża się święto Wszystkich Świętych oraz Dzień Zaduszny. Zgodnie z wieloletnią tradycją w tym czasie tłumnie odwiedzamy groby bliskich zmarłych, aby uczcić ich pamięć. W okresie poprzedzającym dzień Wszystkich Świętych każdy z nas porządkuje i dekoruje miejsca spoczynku rodziny i krewnych. Nie inaczej jest w gminie Tarnów. Na naszym terenie znajdują się cztery cmentarze komunalne: w Tarnowcu, Błoniu, Koszycach Małych oraz w Woli Rzędzińskiej II, gdzie rokrocznie prowadzone są różnego rodzaju inwestycje. -Wszystko po to, by było bardziej estetycznie i funkcjonalnie – mówi zastępca wójta, Sławomir Wojtasik.

Na cmentarzu w Tarnowcu wybudowana została nowa aleja z kostki. Chodnik jest bezpieczny i praktyczny. Zadanie wykonano w ramach montażu finansowego – środki z budżetu gminy wsparł Fundusz Sołecki, a całość zamknęła się kwotą ok. 10 tys. zł. -To nie alejka, a okazała aleja cmentarna. Jesteśmy zadowoleni z tej inwestycji, bo bardzo poprawiła funkcjonalność i wygląd tarnowieckiej nekropolii – mówi sołtys, Jan Nowak. Przypomnijmy, na cmentarzu w Tarnowcu mieszkańcy korzystają już z wybudowanej od podstaw, charakterystycznej pod kątem architektonicznym, nowej kaplicy cmentarnej o powierzchni użytkowej 100 metrów kwadratowych.

Nowe alejki pojawiły się na cmentarzu w Błoniu. Zostały wytyczone wokół kolejnego sektora pochówków i utwardzone. W przyszłości pojawi się na nich kostka.

W Woli Rzędzińskiej II natomiast, jeszcze w tym roku, także w nowym obszarze cmentarza, wytyczone zostaną następne alejki. Na wiosnę przyszłego roku zostaną one utwardzone. Zaplanowano ponadto przycinkę drzew. To zadanie również ze swoich środków wsparł Fundusz Sołecki.

W Koszycach Małych uporządkowano drzewostan, przycinano drzewa i krzewy. W niedalekiej przyszłości, dzięki wykupowi terenu od prywatnych właścicieli, cmentarz będzie poszerzany. Powstaje projekt zagospodarowania tego miejsca. To na cmentarzu w Koszycach Małych znajduje się wyremontowana po pożarze funkcjonalna kaplica cmentarna.

Dodajmy, że trzy cmentarze komunalne – w Tarnowcu, Błoniu i w Woli Rzędzińskiej II obsługują zatrudnieni przez Urząd Gminy Tarnów grabarze, w Koszycach Małych natomiast firma Salwation.

W czasie poprzedzającym uroczystości Wszystkich Świętych gminne służby komunalne porządkują okolice cmentarzy. Strażnicy gminni patrolują teren pod kątem bezpieczeństwa i przestrzegania zasad ruchu drogowego.

Dzień Wszystkich Świętych wiąże się ze zwiększonym ruchem pojazdów w okolicach cmentarzy. Warto wtedy zachować szczególną ostrożność i uzbroić się w cierpliwość także wobec innych kierujących. {Play}