Ścieżka rowerowa budowana w Zbylitowskiej Górze przy drodze powiatowej nr 1350K relacji Tarnów-Zgłobice jest już prawie gotowa. Ta ważna inwestycja, poprawiająca bezpieczeństwo rowerzystów, jest realizowana na odcinku od ul. Sportowej do Drogi Krajowej 94. Całkowity koszt zadania wyniósł ok. 470 tys. zł,  z czego dofinansowanie na poziomie prawie 450 tys. zł samorząd gminny pozyskał w ramach drugiej edycji rządowego Programu Inwestycji Strategicznych - Polski Ład.

Centrum Zbylitowskiej Góry to miejsce o sporym natężeniu pojazdów, gdzie kumuluje się nie tylko ruch kołowy i pieszych, a także rowerzystów. Wybudowanie ścieżki rowerowej było konieczne przede wszystkim ze względów bezpieczeństwa. Jej długość wynosi około kilometra, szerokość zaś łącznie z krawężnikiem i obrzeżem to około 1,7 m. Zakres prac przy budowie jest spory i obejmuje m.in. wykonanie robót ziemnych, podbudowy, obrzeży, wykonania ścieżki i zjazdów do posesji.

Zadowolenia z budowy ścieżki rowerowej nie kryją członkowie lokalnej społeczności. Sołtys i radny gminny ze Zylitowskiej Góry Piotr Rybski przekonuje, że była to jedna z najbardziej oczekiwanych inwestycji od lat. - Ścieżka rowerowa obejmuje ważny odcinek – od sklepu spożywczego w kierunku szkoły, którym przemieszczają się niemal wszyscy. Ta inwestycja była tematem zebrań wiejskich w naszej miejscowości od dłuższego czasu. Zabiegał o nią szczególnie znany działacz społeczny, Tadeusz Stępak, który dziś podkreśla, że samorząd wykonał ważne zadanie. Bardzo się z tego cieszymy, bo bezpieczeństwo mieszkańców jest najważniejsze. Jest to kolejna inwestycja w Zbylitowskiej Górze – podkreśla Piotr Rybski.

-Teraz z jednej strony drogi powiatowej mamy typowy chodnik, a z drugiej ścieżkę rowerową. Trzeba też przypomnieć, że na ostatnim zebraniu wiejskim mieszkańcy zwrócili się z prośbą o rozważenie możliwości, aby w przyszłości ścieżka rowerowa mogła też służyć jako chodnik – mówi radny gminny ze Zbylitowskiej Góry, Dariusz Żurek.

Radny Paweł Kolbusz uważa, że zrealizowana inwestycja w tym miejscu jest bardzo potrzebna, lecz wymusza ona także konieczność koncentracji wszystkich użytkowników. - Mieszkańcy wyjeżdżający i wjeżdżający do posesji oraz piesi i rowerzyści muszą zachować szczególną ostrożność – mówi.

Przy budowie ścieżki rowerowej w Zbylitowskiej Górze wykonywane są ostatnie prace. Całość zakończy się w listopadzie. {Play}