Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Heleny Marusarz w Woli Rzędzińskiej wzięli udział w lekcji samorządności. Zajęcia odbyły się w ramach obchodów 50-lecia gminy Tarnów i poprowadził je wójt Grzegorz Kozioł. Spotkanie było nie tylko okazją do pogłębienia wiedzy historycznej, ale również do zachęcenia uczniów do zaangażowania w życie społeczne i samorządowe gminy.

Lekcja rozpoczęła się od krótkiej prelekcji, w której wójt wraz z historykiem Adamem Rybą przedstawili historię gminy Tarnów. Mówili o kluczowych wydarzeniach i postaciach, które wpłynęły na rozwój gminy. Lekcja nie była jednak monologiem. Uczniowie mieli okazję zadawać pytania i dyskutować na temat różnych aspektów samorządności oraz pomysłów na przyszłość.

Podobne lekcje w ciągu całego roku odbyły, lub odbędą się, w każdej gminnej szkole. {Play}