Przedstawiciele drużyn pożarniczych z gminy Tarnów i ich opiekunowie wzięli udział w I Sejmiku Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych pod hasłem „Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze – Tradycja i Tożsamość Narodowa”, który odbył się w Operze Krakowskiej. Organizatorem wydarzenia był Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP woj. małopolskiego. 

W sejmiku wzięły udział Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze z terenu naszej gminy: Białej, Koszyc Małych, Woli Rzędzińskiej oraz Zgłobic. – Sejmik był okazją do wspólnej integracji młodych i ich opiekunów. Panele skupiały się na pracy z młodzieżą i mam nadzieję, że to doświadczenie będzie miało dobry wpływ na chęć przyszłej pracy w jednostkach OSP – mówi Katarzyna Biel, prezes gminnych jednostek OSP RP.

Sejmik był okazją do spotkań oraz dyskusji m.in. o podstawach prawnych działania DDP i MDP, roli opiekunów, organizacji wycieczek, obozów, zawodów, a także na temat działalności proekologicznej MDP. – Było to nowe doświadczenie dla młodych, ale i dla nas, opiekunów. Ten pierwszy sejmik był niezwykle ciekawy, poruszone zostały kwestie dotacji, pozyskiwania funduszy, jak i przekazane inspiracje, jak pracować z młodymi – relacjonuje Laura Lisowska, opiekun Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z Koszyc Małych.

- Cieszy fakt, że nasze gminne jednostki OSP dbają o drużyny młodzieżowe, w których uczymy wartości patriotycznych, szacunku do munduru, a przede wszystkim, że aby coś dostać, najpierw trzeba dać od siebie – dodaje Daniel Gniewek, komendant gminnych jednostek OSP .

Partnerami wydarzenia było Województwo Małopolskie, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie oraz Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie. Natomiast patronat honorowy nad sejmikiem objął wicemarszałek Łukasz Smółka.