Przed nami Narodowe Święto Niepodległości  - 105 rocznica odzyskania niepodległości. Dzień ten ma dla wszystkich Polaków szczególne znaczenie. Jedną z form uczczenia tego bardzo ważnego święta jest wywieszenie flag narodowych na budynkach instytucji publicznych, zakładów pracy i prywatnych posesjach.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców Gminy Tarnów do zawieszenia w tych dniach flag państwowych na swoich domach, balkonach czy w oknach. Wywieszone flagi są wyrazem naszego patriotyzmu oraz manifestacją świadomości narodowej. Jej widok budzi w nas szacunek dla naszego kraju oraz wielką radość z tego, że jesteśmy Polakami. Pamiętajmy, że otaczanie symboli narodowych szacunkiem jest zarówno przywilejem, jak i obowiązkiem każdego z nas. {Play}