W dniu 12 listopada odszedł do wieczności Ksiądz dr Zbigniew Krzyszowski - proboszcz parafii pw. św. Stanisława Kostki w Tarnowie. Parafia obejmuje również część gminy Tarnów - należą do niej mieszkańcy z części Zbylitowskiej Góry, Koszyc Wielkich i Zgłobic.

Msza święta w Kościele Parafialnym pw. św. Stanisława Kostki w Tarnowie odbędzie się w środę, 15 listopada 2023 o godzinie 14:00.

Msza święta pogrzebowa zostanie odprawiona w Kościele Parafialnym w Długołękach-Świerkla w piątek 17 listopada 2023 roku o godzinie 11:00 po której nastąpi odprowadzenie Zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.
___
Ks. dr Zbigniew Krzyszowski urodził się 5 maja 1954 w Lesku. W 1980 roku przyjął święcenia kapłańskie i w latach 1980 do 1982 pracował jako wikariusz w parafii Ropczyce, a w latach 1982 do 1984 w parafii katedralnej w Tarnowie. Następnie został skierowany na studia specjalistyczne z teologii fundamentalnej na Wydziale Teologii KUL, gdzie 1986 uzyskał stopień licencjata. W latach 1990 do 1992 prowadził wykłady z teologii fundamentalnej i religiologii w Instytucie Katechetycznym w Tarnowie i Nowym Sączu; 1991-92 był dyrektorem Caritas Diecezji Tarnowskiej; 1992 uzyskał stopień doktora teologii w zakresie teologii fundamentalnej i został zatrudniony w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w charakterze pracownika naukowo-dydaktycznego. Od 1996 roku był adiunktem w Instytucie Teologii Fundamentalnej KUL. W latach 1994 do 1997 pełnił funkcję ojca duchownego w konwikcie księży studentów KUL. Po powrocie do diecezji objął funkcję wikariusza biskupiego ds. zakonnych. (źródło: https://tarnow.gosc.pl).

W 2014 roku został proboszczem parafii pw. św. Stanisława Kostki w Tarnowie, który to urząd pełnił do chwili śmierci. {Play}